Skolsköterska

Skolhälsovården

En av skolhälsovårdens viktigaste uppgifter är att arbeta förebyggande. Vi följer varje elevs hälsoutveckling genom hälsokontroller och hälsosamtal. Vi kan hjälpa till med enklare sjukvård och olycksfall. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Skolpsykolog finns på skolan varannan onsdag. Kontakt görs via Elevhälsoteamet.

 

Skolsköterska finns på plats:
Måndagar och Onsdagar 08:00-14:30
Fredagar ojämna veckor 08:00-14:30

Antal: 1