Liten skola i storslagen miljö

Fagersjöskolan är en kommunal grundskola som ligger med utsikt över sjön Magelungen i södra Farsta. Skolan har ca 225 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har fritidshemsverksamhet för för barnen upp till årskurs 3, samt en öppen fritidsverksamhet.

Skolans vidsträckta utemiljö omfattar skolgård, parklek, konstgräsplan samt skog, sjö och berg, vilket ger möjlighet till mycket varierade aktiviteter och upplevelser.

På skolan arbetar ett trettiotal pedagoger och andra nyckelpersoner, med det gemensamma målet att samtliga elever ska må bra, vara trygga och utvecklas så långt det är möjligt, såväl resultatmässigt som socialt.